Het bedrijf voor vleesverwerkend personeel
Het bedrijf in vleesverwerkend personeel

Werknemer

Jouw arbeidsvoorwaarden als medewerker bij Wouters Vleesverwerking

Als je voor Wouters Vleesverwerking aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO Vleessector. Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om je dienstverband met ons voor beide partijen tot een succes te maken.

Aan de hand van de CAO stellen we onder andere de hoogte van je salaris vast, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Verder staan er afspraken in over de eventuele onkostenvergoedingen waar je recht op hebt en bevat de CAO een pensioenregeling (VLEP).

Ook zijn in de CAO Vleessector afspraken opgenomen over de lengte van je proeftijd, doorbetaling van je salaris bij ziekte, de minimale opzegtermijn van je contract en het maximaal aantal tijdelijke contracten dat je volgens de Flexwet kunt aangaan als werknemer.

Bekijk voor meer informatie de CAO Vleessector. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je (straks) precies waar je aan toe bent.