Het bedrijf voor vleesverwerkend personeel
Het bedrijf in vleesverwerkend personeel

Certificering

Het NEN keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2,

Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.